Disclamer

Gebruik van de website Turnhout3D:


Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:


De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Turnhout3D staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Turnhout3D aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Turnhout3D sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.


Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.


Turnhout3D garandeert niet dat de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op -E-mail- op de welkompagina. De beheerder kan niet garanderen dat de website Turnhout3D vrij is van onderbreking en niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Turnhout3D kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma s.